Športové súťaže

 

Centrum voľného času sa zapája aj do športových aktivít. Jedná sa o súťaže organizované na úrovni okresov, krajov a celoslovenské podujatia. Rozsah a druhy športových disciplín sú zrejmé z kalendára športových podujatí.

Kalendár školských športových súťaží

 

Atletika

Atletika a texty k atletike.