Letný tábor

Letné prázdniny sa blížia, ponúkame letné mestské tábory s dennou dochádzkou.

Ponuku letných táborov nájdete 

Prihláška letný tábor: 

Pre prihlásenie dieťaťa do tábora je potrebné vyplniť prihlášku, ktorú nájdete v CVČ, alebo ju môžete vytlačiť a priniesť už vyplnenú.

Spolu so všetkými deťmi sa už tešíme na PRÁZDNINY!